20

εξώφυλο εικοστού τεύχους
 • Τα σημεία των καιρών και το Σύνταγμα
 • Συνέλευση για την υγεία: μια αυτοπαρουσίαση
 • Αφιέρωμα: Εμπειρίες αγώνα και μορφές οργάνωσης του 19ου αιώνα που έχουν σημασία και στο σήμερα
 • Οργανώνοντας την αντίσταση: Πρώιμες μορφές ταξικής αυτοοργάνωσης στα μέσα του 19ου αιώνα
 • Τα κοινωνικά εργαστήρια
 • Προυντόν, ο πατέρας του αναρχισμού
 • Η Πρώτη Διεθνής: στοιχεία από την ιστορία και τον τρόπο οργάνωσης της
 • Η ιταλική ομοσπονδία της Διεθνούς
 • Διαβάζοντας τον Μαλατέστα
 • Οικονομική και τραπεζική κρίση: οι λύσεις του Προυντόν
 • 1844: Μεταξύ Μαρξ και Προυντόν
 • Απέναντι στο Κεφάλαιο, το Κοινωνικό, Απέναντι στο Κοινωνικό Εργοστάσιο, το Κοινωνικό Εργαστήριο
 • Ευτοπική Βιβλιοθήκη: Ο ορίζοντας της αναρχίας - αναρχισμός και σύγχρονη ριζοσπαστική σκέψη