Λίγα πρώτα λόγια για τη Συνεταιριστική Παράκαμψη Μεσαζόντων (Σ.ΠΑ.ΜΕ.)

Όταν θα κυκλοφορεί αυτό το τεύχος της Ευτοπίας το πρώτο πρατήριο της ΣΠΑΜΕ θα έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του σε χώρο στην Θεμιστοκλέους 1 με Αποστόλου Παύλου 30, στην περιοχή της Άνω Πόλης της Θεσσαλονίκης. Τα μέλη της ΣΠΑΜΕ, όπως θα δείτε παρακάτω αποσκοπούν στην πώληση προϊόντων δίχως την αποκόμιση κέρδους και την ευρύτερη δημιουργία ενός δικτύου αναλόγων πρατηρίων. Οι ίδιες/ες εξηγούν τους σκοπούς του εγχειρήματός τους στο παρακάτω κείμενο που κυκλοφόρησαν χέρι-χέρι:

Θα περάσουν από πάνω μας όλοι οι τροχοί
στο τέλος
τα ίδια τα όνειρά μας θα μας σώσουν
Νίκος Καρούζος

Η Συνεταιριστική Παράκαμψη Μεσαζόντων (Σ.ΠΑ.ΜΕ) είναι μια προσπάθεια για τη δημιουργία χώρων διάθεσης (συνεργατικών πρατηρίων) αγροτικών και βιοτεχνικών προϊόντων, τα οποία θα προμηθεύονται απευθείας από τους παραγωγούς και θα τα προσφέρουν στην κοινωνία, χωρίς τα ίδια τα πρατήρια να βγάζουν κάποιο κέρδος. Οι τιμές των αγαθών θα έχουν μία ελάχιστη προσαύξηση προκειμένου να καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα των χώρων, στοχεύοντας να είναι δίκαιες τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους χρήστες των προϊόντων. Η οργάνωση της εργασίας στα πρατήρια θα γίνεται στη βάση της συλλογικότητας, μοιράζοντας τον εργάσιμο χρόνο μεταξύ μας και καθορίζοντας βάρδιες ανάλογα με το χρόνο που μπορεί και θέλει να προσφέρει ο καθένας και η καθεμιά. Τα προς διακίνηση προϊόντα, θα προέρχονται είτε από τους υπάρχοντες συνεταιρισμούς είτε από μεμονωμένους παραγωγούς, ανάλογα με συγκεκριμένα κάθε φορά κριτήρια. Θέλουμε να στηρίξουμε ανθρώπους που μοχθούν και δημιουργούν αγαθά που ικανοποιούν βασικές και πραγματικές ανάγκες, αλλά και να παλέψουμε για το χτίσιμο νέων συνεταιρισμών. Στις συνελεύσεις μας θα αποφασίζουμε ποια προϊόντα θα διαθέτουμε, με στόχο αυτά να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στη λογική ενός αλληλέγγυου εμπορίου. Εμπνεόμαστε από το παράδειγμα του «Συνεταιρισμού για το Εναλλακτικό και Αλληλέγγυο εμπόριο: Ο Σπόρος», ο οποίος στηρίζει προϊόντα που παράγονται από πολιτικά κινήματα όπως αυτό των Ζαπατίστας. Σκοπεύουμε επίσης να ενισχύσουμε εγχώριους παραγωγικούς συνεταιρισμούς (όσους έχουν απομείνει και λειτουργούν σαν τέτοιοι και όχι σαν ιδιωτικές επιχειρήσεις). Όσον αφορά τους μεμονωμένους παραγωγούς, επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στην οργάνωσή τους σε νέους συνεταιρισμούς. Τα επιδιωκόμενα χαρακτηριστικά αυτών των συνεταιρισμών είναι σε γενικές γραμμές : η φύση των προϊόντων που θα παράγουν να καλύπτει πραγματικές και όχι τεχνητές ανάγκες, οι μέθοδοι παραγωγής να είναι συμβατές προς το περιβάλλον, ο ουσιαστικός κοινωνικός έλεγχος και η διαρκής εμβάθυνση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των μελών τους. Πιστεύουμε ότι αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν σε μια κλίμακα στα μέτρα των ανθρώπων και όχι στην τερατώδη βιομηχανική κλίμακα, έτσι ώστε όλα τα στάδια (από την παραγωγή μέχρι και τη διάθεση των προϊόντων) να ελέγχονται πραγματικά από το σύνολο των μελών τους.
Η κίνηση μας θα ζητήσει να φέρει σε επαφή παραγωγούς και χρήστες των προϊόντων και να καλλιεργήσει σχέσεις ουσιαστικής συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ τους. Θα συζητάμε από κοινού και θα προτείνουμε λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα, χωρίς να αναλωνόμαστε σε αδιέξοδες θεωρητικές αναλύσεις. Για το σκοπό αυτό θα οργανώνουμε ανοιχτές συζητήσεις με παραγωγούς (μέλη συνεταιρισμών ή μη), των οποίων τα προϊόντα θα διαθέτουμε στο πρατήριό μας. Το πρατήριο θα έχει τη νομική μορφή ενός Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης. Όλα τα ζητήματά του θα καθορίζονται και θα ελέγχονται από τις τακτικές μας συνελεύσεις.
Ξέρουμε ότι ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος. Όμως αξίζει τον κόπο να τον περπατήσουμε.

Για επικοινωνία με τη Σ.ΠΑ.ΜΕ. γράψτε στο e-mail: s.pa.me@hotmail.com ή τηλεφωνείστε στο 6908916685.