Αφιέρωμα: Ασκήσεις άμεσης δημοκρατίας - Η εμφάνιση των συνελεύσεων στις γειτονιές