Λειψυδρία: σκιαγραφώντας ένα διαρκώς διογκούμενο πρόβλημα