• Από την ελληνική "πόλιν" εώς την παρισινή κομμούνα
  • Σχετικά με την κοινωνία των πολιτών
  • Τοπική αυτοδιεύθυνση
  • Η κομμούνα Niederkaufungen
  • Οι αγροτικές κολλεκτίβας της Ισπανίας στην εποχή μας
  • Αυτοάμυνα της αναρχικής κολλεκτίβας, Colectividad Manzanares
  • Κοινοτικοποίηση- Κοινοτική ιδιοκτησίατης οικονομίας, του Μάρεϊ Μπούκτσιν
  • Η ελληνική γεωργία και η παγκοσμιοποίηση
  • Σε ποιον ανήκουν η γη, τα φυλλώματα, το νερό;
  • Η απεργία στην Καμάριζα, τον Απρίλιο του 1896

Από την ελληνική "πόλιν" εώς την παρισινή κομμούνα