Τεύχος 20

Ημερομηνία
Οκτώβρης 2011

Περιεχόμενα τεύχους

Τα σημεία των καιρών και το Σύνταγμα

Συνέλευση για την υγεία: μια αυτοπαρουσίαση

Αφιέρωμα: Εμπειρίες αγώνα και μορφές οργάνωσης του 19ου αιώνα που έχουν σημασία και στο σήμερα

Οργανώνοντας την αντίσταση: Πρώιμες μορφές ταξικής αυτοοργάνωσης στα μέσα του 19ου αιώνα

Τα κοινωνικά εργαστήρια

Προυντόν, ο πατέρας του αναρχισμού

Η Πρώτη Διεθνής: στοιχεία από την ιστορία και τον τρόπο οργάνωσης της

Η ιταλική ομοσπονδία της Διεθνούς

Διαβάζοντας τον Μαλατέστα

Οικονομική και τραπεζική κρίση: οι λύσεις του Προυντόν

1844: Μεταξύ Μαρξ και Προυντόν

Απέναντι στο Κεφάλαιο, το Κοινωνικό, Απέναντι στο Κοινωνικό Εργοστάσιο, το Κοινωνικό Εργαστήριο

Ευτοπική Βιβλιοθήκη: Ο ορίζοντας της αναρχίας - αναρχισμός και σύγχρονη ριζοσπαστική σκέψη