Βιβλιοθήκη 2017-12-22T16:10:57+00:00

Περιοδικό

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

2018-09-26T17:34:50+00:00

Τα βουνά προηγούνται. Η Φιλοπρόοδος Ένωση Καροπλεσίου Αγράφων μέσα από το αρχείο του Γιάννη Κοσπεντάρη (1933-1936)

2018-09-26T19:21:42+00:00

Καθρέφτες, δοκίμια φαινομενολογίας: Από τον Πλάτωνα στον Χέγκελ και από τον Νίτσε στον Καστοριάδη