Η Ευτοπία είναι ένα εγχείρημα του τύπου (περιοδικό, εκδόσεις, βιβλιοθήκη) και του τόπου, με «οδηγό πλοήγησης» τον ελευθεριακό κοινοτισμό· έναν οδηγό που διαθέτει απλά μια αφετηρία και μια πορεία κατεύθυνσης, γνωρίζοντας πως η έννοια του προορισμού δεν είναι προσδιορίσιμη και μονοσήμαντη, αφού αποτελεί υπόθεση μόνο της πολύμορφης κοινωνικής δημιουργίας.

Με αφετηρία λοιπόν την έννοια της ελευθερίας, ως κομβικής διιστορικά στην ανθρώπινη –και όχι μόνο– ύπαρξη, και της κοινότητας, ως βασικής –επίσης διιστορικά– στην κοινωνική συμβίωση και στην πολιτειακή της έκφραση, η Ευτοπία πορεύεται μέσα από τον έντυπο –αλλά και προφορικό– λόγο και την έγγεια δράση με κατεύθυνση προς αυτό ακριβώς που τόσο απλά περιγράφει εκείνο το παλιό αναρχικό σύνθημα: Γη και Ελευθερία.